Košík

CHUGGINGTON

Zoradiť podľa

Pohľad
Vláčkodráha s lokomotívou Mtbabo s funkciou Touch&Go Stalčením jednoho tlačítka sa lokomotíva rozhýbe a stlačením druhého sa zastaví. Aktivácia Touch&Go…
Vláčkodráha pre mašinky zo série Touch&Go a Look Alive s vlakovou stanicou a ručne ovládateľnou rampou. Celková dĺžka trate je…
Diaľkovo ovládaný Wilson s pohyblivými očami. Ovládač obsahuje 2 veľké tlačítka: dopredu a zatáčanie. Vydáva tiež zvuky po dobu 20…
Pohyblivá lokomotíva Touch And Go Na vrchu vláčika sa nachádzajú 2 tlačítka Stlačením jednoho sa mechanizmus spustí a vláčik sa…
Pohyblivá lokomotíva Touch And Go Na vrchu vláčika sa nachádzajú 2 tlačítka Stlačením jednoho sa mechanizmus spustí a vláčik sa…
Pohyblivá lokomotíva Touch And Go Na vrchu vláčika sa nachádzajú 2 tlačítka Stlačením jednoho sa mechanizmus spustí a vláčik sa…
Pohyblivá lokomotíva Touch And Go Na vrchu vláčika sa nachádzajú 2 tlačítka Stlačením jednoho sa mechanizmus spustí a vláčik sa…
Mašinka Wilson s transformačnou funkciou + príves so zariadením Stlačením tlačítka na Wilsonovej vrchnej časti odhalíte žeriav. Stlačením červeného tlačítka…
Lokomotíva s transformačnou funkciou. Po stlačení vrchnej časti lokomotívy sa autoamticky vysunú rôzne pracovné pomôcky. Bočné panely sa dajú roztiahnuť…
Lokomotíva s transformačnou funkciou. Po stlačení vrchnej časti lokomotívy sa autoamticky vysunú rôzne pracovné pomôcky. Bočné panely sa dajú roztiahnuť…
Lokomotíva s transformačnou funkciou. Po stlačení vrchnej časti lokomotívy sa autoamticky vysunú rôzne pracovné pomôcky. Bočné panely sa dajú roztiahnuť…
Lokomotíva s jedinečnou funkciou Wilsonove oči sa pri pohybe pohybujú doľava a doprava. Vláčik je kompatibilný s vláčkodráhami Chuggington Všetci…
Lokomotíva s jedinečnou funkciou Kokove oči sa pohybujú doľava a doprava. Vláčik je kompatibilný s vláčkodráhami Chuggington Všetci na palubu…
Lokomotíva s jedinečnou funkciou Frostini sa behom jazdy pohybuje zo strany na stranu. Vláčik je kompatibilný s vláčkodráhami Chuggington Všetci…
Lokomotíva s jedinečnou funkciou Brunove ústa sa pohybujú hore a dole. Vláčik je kompatibilný s vláčkodráhami Chuggington Všetci na palubu…